header1
SpelenPlay
header2
header3
header4
header5
header6
header8
header10
header15
header14
header13
header12
header11
header6
header18
header17
header16
header20
header19
previous arrow
next arrow

Ongeren 5
1791 ME Den Burg | Texel
Tel. 0222 312 658
info@texelseasperge.nl

Granen

Wereldwijd is tarwe het meest geteelde graangewas, gevolgd door rijst en maïs.

Tarwe

In Nederland is tarwe door zijn hoog opbrengend vermogen het meest geteelde graangewas. Er wordt zowel zomer- als wintertarwe geteeld.

Wintertarwe kan gezaaid worden tussen half september en begin februari.
Zomertarwe wordt gezaaid in het voorjaar. Liefst zo vroeg mogelijk. Laat zaaien kost opbrengst.

Gerst

De meeste gerst in Nederland wordt verbouwd als brouwgerst. Voldoet de gerst niet aan de strenge kwaliteitseisen van brouwgerst, dan wordt de gerst als voergerst afgezet. De prijs voor voergerst ligt altijd onder die van brouwgerst.